Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Հեծանվորդն անցավ 35 կմ, մոտոցիկլավարը՝ 29 կմ-ով ավելի, իսկ մեքենան
անցավ 2 անգամ շատ ճանապարհ, քան հեծանվորդն ու մոտոցիկլավարը միասին:
peter_sagan_660x440.jpg1.jpg9O4Y2987-770x463.jpg
35+29=64
64×2=128
1. Քանի՞ կմ անցավ մոտոցիկլավարը՝                        կմ:
2. Քանի՞ կմ անցավ մեքենան՝                կմ:
3. Ընդամենը քանի՞ կմ անցան բոլոր երեքը միասին՝             կմ:

Առաջադրանք 2.

маш2.jpg

Մեքենան 3 օրում անցավ 960 կմ: Առաջին օրը նա անցավ 213 կմ, երկրորդ օրը՝ 129 կմ-ով ավելի: Քանի՞ կմ անցավ մեքենան երրորդ օրը:
Լուծում՝
213+129=342
960-342=618

Պատասխան՝ 618 կմ:

Առաջադրանք 3.

хот1.jpg

Միևնույն կետից հակադիր ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու հետիոտն: Որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 544 մ, որը երկրորդի անցածից 120 մ-ով պակաս էր: Որքա՞ն էր այդ պահին հեռավորությունը երկու հետիոտների միջև:
Լուծում՝
544-120=424

 

  Պատասխան՝  424  մ:

Առաջադրանք 4.

Հետիոտնը, հեծանվորդը և մարդատար մեքենան անցան որոշակի ճանապարհներ:
Հեծանվորդն անցավ 20 կմ,
հետիոտնը` հեծանվորդից 5 անգամ քիչ,
մեքենան՝ հետիոտնից 208 կմ-ով շատ:
Քանի՞ կմ անցան հետիոտնը և մեքենան:
 Լուծում՝
20:5=4
208+4=212
Պատասխան՝     հետիոտնը անցավ    4   կմ,    մեքենան անցավ       212       կմ:

Առաջադրանք 5.

Կատարիր բաժանումը

6950:278=25
23358:687=34
14664:156=94

Реклама

Մաթեմատիկա

 

Առաջադրանք.1

Նույն կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին մարզիկն ու հեծանվորդը: Որոշ ժամանակ անց մարզիկը անցել էր 17կմ, իսկ նրանց միջև հեռավորությունը 8կմ էր: Քանի՞ կմ էր անցել հեծանվորդը:

Լուծում
17+8=25կմ
Պատ.՝ 25կմ

Առաջադրանք.2

75133768.jpg

Երկու գնացք շարժվեցին C կայարանից: Առաջինը անցավ 73կմ և հասավ H կայարան: Երկրորդը անցավ առաջինից 27 անգամ շատ ճանապարհ և հասավ S կայարան: Գտիր հեռավորությունը C և S կայարանների միջև:

Լուծում
CS=73×27=1971կմ
Պատ.՝ CS=1971կմ

Առաջադրանք.3

маш6.jpg    маш7.jpg

Նույն կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու մեքենա: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջին մեքենան անցել էր 24կմ, իսկ երկրորդը՝ 55կմ: Քանի՞ մ կարող է լինել այդ պահին հեռավորությունը նրանց միջև:

Լուծում
55-24=31կմ
Պատ.՝ 31կմ

Առաջադրանք.4

ik.JPG

Երկու ավտոբուս շարժվեցին ավտոկայանից: Առաջինը անցավ 32կմ և հասավ նպատակակետին: Երկրորդը սկզբում անցավ առաջինից 2 անգամ քիչ ճանապարհ մինչև բենզալցակայանը, լիցքավորվեց, ապա շարունակեց ճանապարհը և անցավ ևս 292կմ: Քանի՞ կմ անցավ երկրորդ ավտոբուսը:

Լուծում
32:2=16կմ
16+292=308կմ
Պատ.՝ 308կմ

Առաջադրանք.5

гр3.jpg

Բեռնատարը առաջին օրը անցավ 259կմ, երկրորդ օրը՝ 111կմ, իսկ երրորդ օրը նա անցավ առաջին և երկրորդ օրերում անցածից 33կմ-ով ավելի: Քանի՞ կմ նա անցավ երրորդ օրը:

Լուծում
259+111=370կմ
370+33=403կմ
Պատ.՝ 403կմ

Առաջադրանք.6

Կարենը վերադառնում էր դպրոցից տուն: Նույն շենքում ապրող Մարիամը տնից գնում էր դպրոց: Որոշ ժամանակ անց Կարենը անցել էր 426մ, իսկ Մարիամը՝ 289մ: Քանի՞ մետրից երեխաները կհանդիպեն, եթե դպրոցից տուն հեռավորությունը 773մ է:

Լուծում
__—————
____
426+289=715մ
773-715=58մ
Պատ.՝ 58մ-ից

«Хитрый судья»

Пришел к судье один человек и сказал, что у него в доме пропал кошелек. Судья собрал всех его домочадцев и дал им по палочке одинаковой величины. При этом он сказал: – Завтра к утру у вора палочка вырастет на два вершка. Испугался вор и ночью обрезал свою палочку на два вершка. Так хитрый судья нашел вора.

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.Պարզիր, թե որ գծապատկերը որ նկարին է համապատասխանում:

555.PNG

ա — III
բ — I
գ — II
Առաջադրանք 2. 

Բեռնատարն անցավ 402 կմ, իսկ մարդատարը նույն ժամանակում անցավ 83 կմ-ով ավելի: Քանի՞ կմ անցավ մարդատարը:
402+83=486

Առաջադրանք 3. 

Արմենն ու Անին ապրում են նույն շենքում: Առավոտյան Արմենն ու Անին միաժամանակ գնացին դպրոց՝ Արմենը ոտքով, իսկ Անին՝ հեծանվով: Արմենը դպրոց հասավ 27 րոպեում, իսկ Անին 9 րոպեով շուտ: Քանի՞ րոպեում դպրոց հասավ Անին:
27+9=36

Առաջադրանք 4. 

 

Երկու քաղալիքներից  իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու մեքենա:
маш9.jpgмаш8.jpg
Երբ նրանք հանդիպեցին, ապա նրանցից մեկն անցել էր 717 կմ, իսկ մյուսը՝ 184 կմ: Որքա՞ն էր հեռավորությունը երկու քաղաքների միջև:
717+184=901

Առաջադրանք 5. Գրում ենք քանի, որ չեք հասկացել կրկին:

Առաջին ավտոբուսում կար 2 անգամ ավելի ուղևոր, քան երկրորդում: Երբ մեկից մյուսը տեղափոխվեց 3 ուղևոր, ավտոբուսներում ուղևորների քանակ­ները հավասարվեցին: Այժմ քանի՞ ուղևոր կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:
2×3=6

Առաջադրանք 6.

11400:456=25

11856:247=48

78585:845=93

 

Տնային աշխատանք

Առաջադրանք 1. 

Ստուգողական աշխատանքից Հայկի և Արամի ստացած միավորների գու­մարը 75 է: եթե Հայկը ստանար ևս 7 միավոր, կունենար այնքան միավոր, որքան ունի Արամը: Քանի միավոր է ստացել նրանցից յուրաքանչյուրը:

Լուծում
75+7=82
82:2=41
41-7=34
Պատ.՝ Հայկ – 34 միավոր, Արամ – 41 միավոր

Առաջադրանք 2. Համեմատի՛ր: 

ա) 8կմ 450մ = 8450մ
17մ 4սմ < 1740սմ
15մ 5սմ = 1505սմ
բ) 6կգ 850գ > 6085գ
9տ 40կգ = 9040կգ
6տ 7ց = 6070կգ
գ) 5 օր 15ժ < 515ժ
6ժ 40ր < 640ր
5ր 24վ < 500վ

 

Առաջադրանք 3. Աստղանիշերը փոխարինիր համապատասխան թվանշաններով:

0

 

2

3

Առաջադրանք 4. 

Լուսինեն 7 տուփ կարագի համար վճարեց 900 դրամով ավելի, քան Աննան 5 տափի համար: Աղջիկներից յուրաքանչյուրը որքան վճարեց իր գնած կա­րագի համար:

Լուծում
7-5=2 տուփ
900:2=450 դր
450×5=2250 դր
2250+900=3150 դր
Պատ.՝ Լուսինե – 3150 դր, Աննա – 2250 դր

Առաջադրանք 5. 

Տիգրանը գնեց 15 կգ ծիրան, իսկ Արան’ 12 կգ: Արան վճարել է 360 դրամով քիչ, քան Տիգրանը: Նրանցից յուրաքանչյուրը որքան է վճարել իր գնած ծիրանի համար:

Լուծում
15-12=3
360:3=120 դր
120×12=1440 դր
1440+360=1800 դր
Պատ.՝ Տիգրան – 1440 դր, Արա – 1800 դր

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Կատարի՛ր սյունակով բաժանումը՝ (սևագրությունը լինի ստուգելու եմ)

2376:216=11
1508:116=13
5550:222=25
16064:502=32
75938:883=86
6244:223=28

14892:204=73

Առաջադրանք 2.

216 կգ խաղողից ստացվում է 2 կգ չամիչ: Որքա՞ն չամիչ կստացվի 2160 կգ խաղողից:
blog_wine_uvas.png
Պատասխան՝ 20 կգ:

Առաջադրանք 3.

1495 կգ խնձորը տեղավորեցին 115 կգ տարողությամբ արկղերում: Քանի՞ արկղ պահանջվեց:
1495:115=13
Apples-in-box.jpg
Պատասխան՝  13  արկղ:

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1. 

եռանկյան կողմերից մեկը 82 մմ է: Մյուս երկու կողմերն իրար հավասար են և 25-ական միլիմետրով մեծ են առա­ջին կողմից: Գտիր այդ եռանկյան պարագիծը:

82+25=107

P=107×2+82=214+82=296

Առաջադրանք 2. 

Քառանկյան կողմերից մեկը 45 մմ է: Մյուս երեք կողմերից յուրաքանչյուրը 3 անգամ մեծ է այդ կողմից: Գտիր այդ քառանկյան պարագիծը:

45×3=135

P=45+135×3=45+405=450

 

Առաջադրանք 3. 

Մայիսին 1 կգ վարունգն արժեր 2000 դրամ, իսկ 1 կգ լոլիկը’ 1500 դրամ: Հուլիսին վարունգն էժանացավ 8 անգամ, իսկ լոլիկը’ 5 անգամ: Էժանացու­մից հետո որքան կարժենան 3 կգ վարունգը և 4 կգ լոլիկը միասին:

2000:8=250

1500:5=300

(3×250)+(300×4)=750+1200=1950

Առաջադրանք 4. 

ա) Ուղղանկյան պարագիծը 300 մմ է: Հաշվիր նրա լայնության ու երկարու­թյան գումարը:

300:2=150
բ) Ուղղանկյան պարագիծը 300 մմ է: Հաշվիր լայնությունը’ գիտենալով, որ երկարությունը 80 մմ է:

300:2=150

150-80=70

Առաջադրանք 5. 

Գարեգինը գնել էր 12 մ պարան, որի համար վճարել էր 2880 գրամ: Որքա՞ն գումար պետք է վճարի Արան այդ պարանից ևս 20 մ գնելու համար

2880:12=240

240×20=4800

Առաջադրանք 6. Տեսնենք ո՞վ կկարողանա ինքնուրույն:

Բաժանելին 300 է, իսկ քանորդը 25 անգամ փոքր է բաժանելիից: Գտիր բաժանարարը:

300:25=12

300:12=25

Առաջադրանք 7. 

Առաջին ավտոբուսում կար 2 անգամ ավելի ուղևոր, քան երկրորդում: Երբ մեկից մյուսը տեղափոխվեց 3 ուղևոր, ավտոբուսներում ուղևորների քանակ­ները հավասարվեցին: Այժմ քանի՞ ուղևոր կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

2x-3=x+3

(2x-3)-(x+3)=0

2x-3-x-3=0

X-6=0

X=6

2x=2×6=12

12-3=9