Օձերի մասին

Աշխարհում չկա մարդ, որ օձերից չվախենա: Սակայն կա օձերի մի թագավորություն, ուր ամեն օր առանց վախենալու մտնում են հարյուրավոր մարդիկ:  Եվ ամենազարմանալին այն է, որ դեռ ոչ մի դեպք չի եղել, որ օձերը կծեն մեկին: Այդ վայրը Պինանգ կղզու օձերի տաճարն է: Տաճարում տարբեր տեսակի հազարավոր օձեր կան: Նրանք ցերեկը փաթաթվում են, տաճարի սյուներին, կծկվում են հատակին և քնում են: Պատճառն այն է, որ շոգը և տաճարում օգտագործվող, անուշահոտությունները թմրեցնում են օձերին: Մայրամուտին, երբ այս ամենն ավարտվում է, օձերն աշխուժանում են:

Реклама

Առաջադրանք

Պատմվածքից դուրս գրել գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող 10 բառ:
Օձ- ց լսում ենք, ձ գրում:
Ձագ- ք լսում ենք, գ գրում:
Ճեղք- խ լսում ենք, ղ գրում:
Քաղցած- խ լսում ենք, ղ գրում:
Տիրոջ- չ լսում ենք, ջ գրում:
Երբ- փ լսում ենք, բ գրում:
Արթուն- ռ լսում ենք, ր գրում:
Խաբել- փ լսում ենք, բ գրում:
Բարձրանալ- ց լսում ենք, ձ գրում:
Ասֆալտապատ- յ լսում ենք, լ գրում

Վաղթանգ Անանյան Ընտանի օձեր

1) Գրիր ինչո՞ւ է օձը
ա) Կաթը թունավորում — Նա ուզում է վրեժ լուծել Վաչիկից:
բ) կաթը թափում — Օձը ինչքան կատաղի է վրեժի ժամանակ այնքան էլ բար է երբ իր զավակները կան, ապրում են:

2) Ի՞նչ է խրատում այս պատմվածքը: — Որ ամեն ծնողի համար աշխարհի երեսին իրենց զավակները թանկ են:

Տնային աշխատանք

1. 8+394+2+567=971

2.463+63+145=671

3(14+5)+55=74

4. 17-ին գումարիր 3 և 1 թվերի գումարը և հաշվիր արժեքը: — 21

1. Գրիր արտահայտության տեսքը՝

2. Որոշիր արտահայտության արժեքը՝

17-ի և 3-ի գումարին գումարիր 1 և հաշվիր արժեքը: — 21

5.
Մաթեմատիկական խմբակում կա 4 երկրորդ դասարանի աշակերտ, 3 երրորդ դասարանի աշակերտ և 7 չորրորդ դասարանի աշակերտ:
Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա մաթեմատիկական խմբակում:
4+3+7=21
Կազմիր խնդրին համապատասխան արտահայտություն և հաշվիր դրա արժեքը:
Առաջին դասարանում կա 8 գերազանցիկ իսկ երկրորդ դասարանում կա 6 ով ավելի աշակերտ: Քանի՞ գերազանցիկ կա երկու դասարաններում միասին:
8+6=14
14+8=22
Պատասխան՝ 22 աշակերտ:

6.

Նշիր այն հավասարությունը, որն արտահայտում է գումարման զուգորդական հատկությունը:
  • 16+(3+2)=(16+3)+2=21
  • 16+3+2=3+16+2=21
  • 16+3+2=2+3+16=21
  • 16+(3+2)=2+(3+16)=21

7.

Կատարիր գումարումները:
(48 +111)+1=160
48 +(111+1)=160
Համեմատիր ստացված թվերը:
  • հավասար չեն
  • հավասար են

Մաթեմատիկա

1.Առանց արտադրյալները հաշվելուհամեմատիր երկու թվերը: Այնուհետև ստուգիր:

45⋅20 = 20⋅45

 2. Փոխելով արտադրիչների տեղերը՝ հաշվիր:

21⋅63⋅5=63x21x5=6405

3. Բնակարանում կա երկու ուղղանկյուն ննջասենյակ: Առաջինի լայնությունը7 մ է, իսկ երկարությունը՝ 10 մ: Որքա՞ն է երկրորդ ննջասենյակի մի կողմը, եթե նրա մյուս կողմը 10 մ է և հայտնի է, որ երկու ննջասենյակների մակերեսները հավասար են:

Պատասխան՝ 7 մ:

4. Մեքենան և հեծանվորդը ճանապարհ են ընկնում: Մեքենան 5 ժամ ընթացավ 66 կմ/ժ արագությամբ, իսկ հեծանվորդի արագությունը 5 կմ/ժ է:

Ա)  Քանի՞ ժամ պետք է ընթանա հեծանվորդը, որպեսզի անցնի նույն ճանապարհը՝ ինչը որ մեքենան:
Լուծում՝
5×66=330
330:5=66

Պատասխան՝ 66 ժամ:

Բ) Քանի՞ կմ անցավ նրանցից յուրաքանչյուրը:

Պատասխան՝330 կմ: